Munkahelyi ellenőrzés – kamerával, jogszerűen

Napjaink technika fejlettségének köszönhetően a munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos lehetőségek tárháza jelentősen megnövekedett a munkáltatók számára az elektronikus megfigyelőrendszerek elterjedésével. A megfigyelőrendszerek használata többféle célt szolgálhat, nyilvánvalóan az adott munkahelyen végzett munka jellegétől, illetve attól függően, hogy a munkahely egyben a nyilvánosság számára is nyitva áll-e.

Mivel a kamerás megfigyelés mind a munkáltató, mind pedig munkavállaló érdekeit is szolgálhatja, de bármelyik fél  érdeksérelmével is járhat, szükséges a megfigyelőrendszerek használata során a vonatkozó jogszabályok betartása.

Tekintsük ezért át röviden, milyen jogszabályi feltételek betartása mellett működik jogszerűen az elektronikus megfigyelőrendszer!

(tovább…)