Cégek megszűnése – az adótartozás veszélyei, az adóregisztrációs eljárás

adótartozásAz elmúlt évek statisztikai mutató szerint Magyarországon évről-évre kisebb számú gazdasági társaság (cég) tevékenykedik. Ez a tendencia a szakértők szerint csak részben vezethető vissza arra, hogy egyre kevesebb új céget alapítanak, a jelenség hátterében sokkal inkább a már működő cégek önkéntes döntésen alapuló megszűnése, de még inkább valamilyen jogi – így kényszertörlési vagy felszámolási – eljárás során történő megszüntetése áll. A fenti eljárások megindulását/megindítását természetesen több ok is előidézheti, azonban ezen okok közül kiemelkedő arányt képvisel a köztartozás, azaz lényegében az adótartozás fennállása miatt történő megszűnés. A cégek adótartozása kiegyenlítésének hiányában történő megszűnése azonban komoly hátrányokkal járhat úgy az ügyvezetők, mint a tulajdonosok részére.

Röviden foglaljuk össze ezért azon szabályokat, amelyeket minden cégtulajdonosnak, ügyvezetőnek szükséges ismernie, ha a cégének köztartozása keletkezett, vagy a cég már megszűnt!

A cégek megszűnése kapcsán a gyakorlatban legtöbbször az „eltiltás”, mint általánosított fogalom, illetve annak veszélye merül fel az érintettekben, amely azonban többféle jelentéstartalmat hordoz, és azokhoz különböző szankciók kapcsolódhatnak – ezért célszerű a kérdést elkülönítetten vizsgálni.

(tovább…)