Szakterületeink

Wagner Ügyvédi Iroda Szakterületei, Sopronban jogi képviseletPolgári jog

 • peres és peren kívüli képviselet, tanácsadás a polgári jog teljes területén:

Amennyiben lehetőséget biztosítanak a jogszabályok, akkor pénzkövetelés tekintetében elsősorban fizetési meghagyás útján kíséreljük meg a jog érvényesítését, mivel ez gyorsabb és költség takarékosabb mint a peres eljárás.

Ha a fizetési meghagyásos eljárásra nincs lehetőség, vagy az nem vezetett eredményre, akkor   peres eljárás igénybevétele szükséges.

Amennyiben a fenti jogérvényesítést követően sem kerül a követelés kiegyenlítésre, úgy végrehajtási eljárás útján lehet a követelés behajtását megkísérelni.

Vállaljuk ügyfeleink képviseletét szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési ügyekben a kár okozójával, felelősségbiztosítási kár esetében a biztosítókkal szemben peren kívül és peres eljárásban.

Ellátjuk ügyfeleink képviseletét szavatossági, jótállási (garanciális) ügyekben peren kívül és peres eljárásban.

 • szerződések, más okiratok készítése:

Ingatlan adásvételi, csere, ajándékozási szerződések, vételi jogi megállapodások, telek alakítással (telek megosztás, összevonás, ingatlanok belterületbe vonása, ingatlanok közös tulajdonának megszüntetésére irányuló szerződések készítése, ingatlan társasházzá alakítása, ingatlanok telekhatárának rendezések, telek ingatlanra történő ráépítéssel kapcsolatos megállapodások, ingatlan bérleti szerződések, ingatlan jelzálog szerződések, ingatlan haszonbérleti szerződések, ingatlan üzemeltetési szerződések, ingatlan szolgalmak alapítására irányuló szerződések; termőfölddel kapcsolatos szerződések, éltartási szerződések, életjáradéki szerződések.

Hagyatékkal, örökléssel összefüggő szerződések, végrendeletek készítése;

Családi jog

Házastársi és élettársi vagyonközösséggel kapcsolatos szerződések:egyéb családjogi tárgyú szerződések, okiratok készítése.

Házassági és más családjogi tárgyú ügyekben peres és peren kívüli képviselet

Gazdasági Jog

 • gazdasági társaságok (kkt., bt., Kft., Rt., Zrt egyéni cégek, stb.) alapítása, társasági szerződések módosítása
 • társaságok átalakulásának jogi ügyintézése
 • gazdasági, üzletviteli. adójogi kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás, társaságok képviselete
 • felszámolás, csődeljárás, végelszámolás során közreműködés, képviselet
 • társaságok belső szabályzatainak kidolgozása
 • képviselet, tanácsadás üzleti tárgyalások, szerződéskötések során
 • építési, szerelési, szállítási, szállítmányozási, fuvarozási és vállalkozási alvállalkozási egyéb a gazdasági élettel kapcsolatos szerződések készítése. szerződések készítése

Munkajog

-gazdasági társaságok munkaszerződéseinek, munkaköri leírásainak, belső szabályzatainak elkészítése

-egyéb munkaügyi tárgyú okiratok szerkesztése

-tanácsadás munkáltatók és munkavállalók részére munkajogi kérdésekben

-munkaügyi jogvitákban peres és peren kívüli képviselet

Civil szervezetek

 • alapítványok, egyesületek (közhasznú szervezetek), szakszervezetek alapító okiratának, alapszabályának elkészítése, módosítása
 • civil szervezetek működésével, gazdálkodásával kapcsolatos tanácsadás, képviselet

Közigazgatási jog

 • közigazgatási határozatok felülvizsgálatának ügyintézése
 • magánszemélyek és gazdasági társaságok adó-tb-,ügyekben való peren kívüli és peres képviselet (vagyonosodási vizsgálatokban, adó ügyekben a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben képviselet peren kívül és peres eljárásban.

Szellemi tulajdon joga

 • védjegy kutatás
 • védjegy bejelentések intézése
 • védjegy-hasznosítási szerződések
 • Internettel kapcsolatos jogterület
 • Webes felületek jogi hátterének kidolgozása

Büntetőjog

Képviselet szabálysértési és büntető eljárásban