Vad által okozott károk I. rész: Vadkár, azaz a vadállatok által a mezőgazdaságban okozott károk

A mezőgazdaságban a vadkár az egész év során folyamatosan jelentkezik. A búza betakarítása után a napraforgó, majd a kukorica is veszélybe kerül. A vaddisznó folyamatosan , egész év során okoz kárt, ősszel pedig kezdődik a szarvasbőgés időszaka, amikor különösen jelentős károkat okozhatnak a szarvasok A nyúl és az őz főleg télen rágja meg a fiatal fák törzsét, és a taposási kár is jelentős terméskiesést okoz. A mezei nyúl és a fácán szinte a legtöbb helyen; a szőlőben, a gyümölcsösökben, de a szántóföldeken, az erdősítésben, valamint a csemetekertekben okoz kárt.

A vadkár részletes szabályait a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és e törvény végrehajtásának szabályairól szóló 9/2004. (V. 4.) FVM rendelet határozza meg. A törvény 2017. évi módosításával jelentősen változott a vadkár szabályozása. Ezen módosításokat is kiemelve kívánom ezen írásban összefoglalni a vad által a mezőgazdaságban okozott károk legfontosabb szabályait.

(tovább…)

Cégek megszűnése – az adótartozás veszélyei, az adóregisztrációs eljárás

adótartozásAz elmúlt évek statisztikai mutató szerint Magyarországon évről-évre kisebb számú gazdasági társaság (cég) tevékenykedik. Ez a tendencia a szakértők szerint csak részben vezethető vissza arra, hogy egyre kevesebb új céget alapítanak, a jelenség hátterében sokkal inkább a már működő cégek önkéntes döntésen alapuló megszűnése, de még inkább valamilyen jogi – így kényszertörlési vagy felszámolási – eljárás során történő megszüntetése áll. A fenti eljárások megindulását/megindítását természetesen több ok is előidézheti, azonban ezen okok közül kiemelkedő arányt képvisel a köztartozás, azaz lényegében az adótartozás fennállása miatt történő megszűnés. A cégek adótartozása kiegyenlítésének hiányában történő megszűnése azonban komoly hátrányokkal járhat úgy az ügyvezetők, mint a tulajdonosok részére.

Röviden foglaljuk össze ezért azon szabályokat, amelyeket minden cégtulajdonosnak, ügyvezetőnek szükséges ismernie, ha a cégének köztartozása keletkezett, vagy a cég már megszűnt!

A cégek megszűnése kapcsán a gyakorlatban legtöbbször az „eltiltás”, mint általánosított fogalom, illetve annak veszélye merül fel az érintettekben, amely azonban többféle jelentéstartalmat hordoz, és azokhoz különböző szankciók kapcsolódhatnak – ezért célszerű a kérdést elkülönítetten vizsgálni.

(tovább…)

Ingatlan kisajátítás – szabályok a gyorsforgalmi útépítés tükrében

Az elmúlt időszakban az autópálya- és gyorsforgalmi út építési tervek nyilvánosságra kerülése kapcsán – különösen Sopronban és környékén – többen szembesülhettek azzal, hogy az ingatlanukat a megépítendő út tervezett nyomvonala érinti és erre figyelemmel az ingatlan tulajdonjogát át kell engedniük  a beruházás megvalósítása érdekében szükséges területszerzés során.

Mind a témát elemző cikkekben, mind pedig a tervek ismertetésére összehívott lakossági fórumokon elhangzott, hogy a tulajdonosváltásokat elsősorban az érintett ingatlan tulajdonosokkal történő szabad piaci megállapodás útján kívánják megvalósítani, amennyiben azonban ez nem vezetne eredményre, az ingatlanok kisajátítására kerülhet sor.

De mit is jelent a kisajátítás, a kisajátítási eljárás? Milyen jogai vannak a tulajdonosoknak? Ezen blogban röviden összefoglaljuk azon szabályokat, amellyel minden ingatlan tulajdonosnak szükséges tisztában lennie.

(tovább…)

Munkahelyi ellenőrzés – kamerával, jogszerűen

Napjaink technika fejlettségének köszönhetően a munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos lehetőségek tárháza jelentősen megnövekedett a munkáltatók számára az elektronikus megfigyelőrendszerek elterjedésével. A megfigyelőrendszerek használata többféle célt szolgálhat, nyilvánvalóan az adott munkahelyen végzett munka jellegétől, illetve attól függően, hogy a munkahely egyben a nyilvánosság számára is nyitva áll-e.

Mivel a kamerás megfigyelés mind a munkáltató, mind pedig munkavállaló érdekeit is szolgálhatja, de bármelyik fél  érdeksérelmével is járhat, szükséges a megfigyelőrendszerek használata során a vonatkozó jogszabályok betartása.

Tekintsük ezért át röviden, milyen jogszabályi feltételek betartása mellett működik jogszerűen az elektronikus megfigyelőrendszer!

(tovább…)

Esküvő, házasság – szerződéssel vagy szerződés nélkül?

Házassági szerződés - Ügyvéd tanácsai Sopronban

Házassági szerződés – Mit mond, mit tanácsol az ügyvéd?

A legfrissebb felmérések adatai szerint az utóbbi években folyamatosan emelkedik a házasságkötések száma, és egyre több pár szentesíti a jog kötelékei között is összetartozását.

Az esküvő és a létrejövő házastársi kötelék elsődleges és legfontosabb alapja továbbra is a felek közötti érzelmi viszony, azonban azt is rögzíteni kell, hogy ezen események rengeteg vagyonjogi hatást is kiváltanak, amely joghatások azonban a felek szerződése alapján akartuk szerint alakíthatóak.
Foglaljuk össze ezért röviden a házassági vagyonjogi szerződések legfontosabb jellemzőit!

(tovább…)