Ingatlan kisajátítás – szabályok a gyorsforgalmi útépítés tükrében

Az elmúlt időszakban az autópálya- és gyorsforgalmi út építési tervek nyilvánosságra kerülése kapcsán – különösen Sopronban és környékén – többen szembesülhettek azzal, hogy az ingatlanukat a megépítendő út tervezett nyomvonala érinti és erre figyelemmel az ingatlan tulajdonjogát át kell engedniük  a beruházás megvalósítása érdekében szükséges területszerzés során.

Mind a témát elemző cikkekben, mind pedig a tervek ismertetésére összehívott lakossági fórumokon elhangzott, hogy a tulajdonosváltásokat elsősorban az érintett ingatlan tulajdonosokkal történő szabad piaci megállapodás útján kívánják megvalósítani, amennyiben azonban ez nem vezetne eredményre, az ingatlanok kisajátítására kerülhet sor.

De mit is jelent a kisajátítás, a kisajátítási eljárás? Milyen jogai vannak a tulajdonosoknak? Ezen blogban röviden összefoglaljuk azon szabályokat, amellyel minden ingatlan tulajdonosnak szükséges tisztában lennie.

(tovább…)

Munkahelyi ellenőrzés – kamerával, jogszerűen

Napjaink technika fejlettségének köszönhetően a munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos lehetőségek tárháza jelentősen megnövekedett a munkáltatók számára az elektronikus megfigyelőrendszerek elterjedésével. A megfigyelőrendszerek használata többféle célt szolgálhat, nyilvánvalóan az adott munkahelyen végzett munka jellegétől, illetve attól függően, hogy a munkahely egyben a nyilvánosság számára is nyitva áll-e.

Mivel a kamerás megfigyelés mind a munkáltató, mind pedig munkavállaló érdekeit is szolgálhatja, de bármelyik fél  érdeksérelmével is járhat, szükséges a megfigyelőrendszerek használata során a vonatkozó jogszabályok betartása.

Tekintsük ezért át röviden, milyen jogszabályi feltételek betartása mellett működik jogszerűen az elektronikus megfigyelőrendszer!

(tovább…)

Esküvő, házasság – szerződéssel vagy szerződés nélkül?

Házassági szerződés - Ügyvéd tanácsai Sopronban

Házassági szerződés – Mit mond, mit tanácsol az ügyvéd?

A legfrissebb felmérések adatai szerint az utóbbi években folyamatosan emelkedik a házasságkötések száma, és egyre több pár szentesíti a jog kötelékei között is összetartozását.

Az esküvő és a létrejövő házastársi kötelék elsődleges és legfontosabb alapja továbbra is a felek közötti érzelmi viszony, azonban azt is rögzíteni kell, hogy ezen események rengeteg vagyonjogi hatást is kiváltanak, amely joghatások azonban a felek szerződése alapján akartuk szerint alakíthatóak.
Foglaljuk össze ezért röviden a házassági vagyonjogi szerződések legfontosabb jellemzőit!

(tovább…)